Izrael Állam 70 éves

A Wesley Főiskola Theológus és Lelkész Szak üzenete Erec Izrael és a zsidó nép 70 évvel ezelőtti újjászületésének emléknapján.

A WJLF Theológus és Lelkész Szak hálával és szeretettel emlékezik Izrael Állam 70 évvel ezelőtti megalakulására, a zsidó nép újjászületésének szimbolikus eseményére.

Izrael Állam létrejötte nem csak a Biblia választott népének megsemmisítésére törő démoni erők feletti ítélet igazsága volt, de máig erős bizonysága a halálból való feltámadás bibliai misztériumának is.

Testvéreink és barátaink örömében és reményeiben Ezékiel próféta szavaival osztozunk:

“Így szól az Úr Isten: Mikor egybegyűjtöm Izráel házát a népek közül, kik közé szétszórattak, akkor megszentelem magamat rajtok a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjökön, melyet adtam Jákóbnak, az én szolgámnak. És laknak azon bátorsággal, és házakat építenek s szőlőket plántálnak, és laknak bátorsággal, mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, kik őket megvetik vala ő körülöttök, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök.” (Ezékiel 28: 25-26.)

Budapest, 2018. április 19.

Iványi Gábor
rektor
Majsai Tamás
dékán