1791. március 2. – 2021. március 2. – 230 esztendeje hunyt el Wesley János


„Nem egy herkulesi termetű ember áll előttünk, válogatott falatokkal táplált, drága borokkal itatott, hatalmas, izmos alak, hanem egy kistermetű férfi, nem több hatvan kilónál, nyolcvanéves, szenvedélyek nélküli, az év nyolc hónapján át a szegények asztalánál ül, mindenféle ágyban és mindenféle szobában alszik, nincs felesége, nincsenek gyermekei, nincs otthona; és mégis mindig vidám, elégedett, mindig keményen dolgozik; az ifjúság erejével járja be a három királyság területét, minden nap kétszer prédikál termekben és a szabad ég alatt, templomokban, kápolnákban, kunyhókban, pajtákban, egyszóval mindenütt, ügyelve a nagyszámú ,társaság’ bonyolult és változó érdekeire, amelyek az ő és segítőtársai munkája nyomán jöttek létre. Ez a férfi valóságos csoda, amilyet csak ritkán lát a világ. Ha egyszer felismerte a kötelesség útját, rettenthetetlen lépésekkel végig járta azt. Sem félelem, sem csábítás nem tudta eltántorítani őrhelyétől, ahová a Mindenható állította. Bármilyen fáradságos legyen a munka, bármilyen sok a nélkülözés és a veszély, ő halad, és bízik Mestere oltalmazó és segítő erejében…” „Testvérem, Károly – jegyezte meg egyszer – korábbi nehézségeink közepette gyakran mondogatta: ha az Úr szárnyakat adna nekem, akkor repülnék! Erre azt feleltem neki: ha az Úr azt akarná, hogy repüljek, akkor hiszem, hogy szárnyaim is nőnének…”

(Szöveg-források: Garth Lean: A tűzből kikapott üszök. – Wesley János élete. Magyarországi Methodista Egyház, Budapest, 1981. 81-82. p.)


A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) – Jézus Krisztus egyetemes anyaszentegyházának egy tagjaként – örököse az anglikán egyházon belüli, Wesley János (John Wesley, 1703. június 17. – 1791. március 2.) angol teológus és lelkipásztor által elindított ébredési mozgalomnak, mely az alapító halála után, a XVIII. század végén metodista önálló egyházzá szerveződött. A MET, ami legrégibb örökségének Isten Igéjét, a Bibliát tekinti, a Magyarországi Metodista Egyházon belül a ’70-es évek közepén kialakult egyházszakadás nyomán jött létre. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség igyekszik segíteni mindazoknak, akik szolgálatát igénylik és elfogadják. A „wesleyánus” alapokon állva kötelességének tartja, hogy erejéhez mérten a szegényeket, elhagyatottakat, munkaképteleneket, védteleneket támogassa, és segítséget nyújtson az erkölcsi veszélyeztetettek számára is.


(A fotó forrása: oltalom.hu; a képen a 2000 óta álló Wesley János-mellszobor a Wesley János Lelkészképző Főiskola /WJLF/ udvarában;
a Budapest – VIII. kerület, Dankó utca 11. szám alatt. Árkosi-Nagy Judit alkotása.)