A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) tiltakozik Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde miatt

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) tiltakozik Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde miatt

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség csatlakozik az Eötvös Károly Intézet által kiadott tiltakozáshoz: Egy másik Magyarország hangján – Nyilatkozat Orbán Viktor Tusnádfürdőn elhangzott beszédének elutasításáról.

Bátorítjuk híveinket és támogatóinkat is, hogy maguk is vegyenek részt a tiltakozásban. Bátorítjuk Magyarország valamennyi bevett, elismert és egyéb felekezetét és civil szervezetét is, hogy szintén tiltakozzanak és követeljék a politikai következtetések egyértelmű levonását.

Elfogadhatatlan számunkra, hogy hazánk miniszterelnöke a Teremtő Isten minden embert egyként „a maga képére” formáló akaratával szemben, nyilvános beszédében, elítélőleg, „kevert fajúakról” szólt, a Kárpát-medenceieket pedig „nem kevert fajú”-ként különböztette meg.

Meglep és felháborít bennünket, hogy Orbán Viktor megfeledkezett volna Magyarországnak a nácizmus hajdani elkötelezettjeként a nyilas rémuralom alatt véghezvitt gaztetteiről, melyek gyalázatos, hamis indoka is a „faji megkülönböztetés” szörnyűsége volt. Hatszázezer zsidó és mintegy ötvenezer roma honfitársunk elvesztése volt ennek az ára.

A káros miniszterelnöki beszéd a mindennapi élet nehézségei és a háború elől menekülő embertársaink ellen is uszít és őket is fenyegeti.

Egyházunk szolidáris minden tiltakozóval és mindazokkal is, akiket félelemmel tölt el a kormány részéről senki által el nem ítélt és vissza nem vont „hivatalos” fajelméleti kinyilatkoztatás.

2022. július 27.

A MET Bakonynánán tanácskozó lelkészkara