A Fővárosi Ítélőtáblán rostokol a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyházi jogi státuszának ügye

A jozsefvarosujsag.hu „A Fővárosi Ítélőtáblán rostokol Iványiék egyházi jogi státuszának ügye” című, 2022. szeptember 5-i cikke nyomán:

„Polt Péterék megfellebbezték a Fővárosi Törvényszék döntését, így a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség továbbra sem tud bevett egyházként működni.

Haladékot kapott Iványiék egyháza, írtuk meg augusztus 20-án, a Belügyminisztérium 2023. április 30-ig nem vonja le a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek (MET) járó költségvetési támogatásból a MET által a Magyar Államkincstár felé is elismert tartozást − mindez a MET hírlevelében volt olvasható. Ahogy az is, hogy még mindig nem született döntés arról, hogy a MET ismét bevett egyház lehet, jogi eljárás van folyamatban.

Mindkét dologra rákérdeztünk a MET-nél: pontosan mekkora tartozást ismert el a Magyar Államkincstár felé, és hogyan áll a MET egyházi ügyének rendezése. 2012-ben vette el a kormány az állami támogatásokra is feljogosító státuszt (pontosabban nem adta meg nekik), amely döntést a MET sikeresen támadott meg több plénumon is, de Iványi Gáborék még mindig sok milliárd forintot követelnek az államtól. Az egyházakra vonatkozó szabályozás több fokozatot határoz meg az a vallási szervezetekre.

Velkei Tímea, a MET elnöki asszisztense válaszolt a kérdéseinkre, pontosabban az egyházra vonatkozókra, a tartozás mértékét nem írta meg.

A Fővárosi Törvényszék a 2021-ben tett 1%-os felajánlások száma alapján bejegyzett egyházként nyilvántartásba vette a MET-et, ezt azonban a Fővárosi Főügyészség megfellebbezte. »Az eljárás jelenleg a Fővárosi Ítélőtábla előtt van, de nincs információnk arról, hogy mikor születik az ügyben döntés.«

Mint írja, a jelenleg is hatályos 2011-es egyházi törvény szerint a legmagasabb egyházi fokozat a bevett egyház. »Ez felel meg az 1981-ben megszerzett, majd az 1990-es egyházi törvény szerint fennállt egyházi státuszunknak.« Állítása szerint a törvényben meghatározott minden feltételnek megfelelnek, »intézményhálózatunkon keresztül ellátott szociális és köznevelési feladataink, az 1%-os felajánlások alapján jól érzékelhető társadalmi támogatottságunk alapot adna e státusz megszerzéséhez«. (A hatályos egyházi törvény szerint »a bevett egyház az olyan bejegyzett egyház, amellyel az állam a közösségi célok érdekében történő együttműködésről átfogó megállapodást kötött. Az átfogó megállapodás megkötése, illetve annak módosítása során az állam nevében az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter jár el.«)

Mivel a státuszról a parlament dönt, politikai döntés kell arról, hogy az állam átfogó − törvényben kihirdetett − megállapodást kössön az egyházzal a közösségi célok érdekében történő együttműködésről. »A MET 2022 márciusában − még nyilvántartott egyházként − kezdeményezte megállapodás megkötését Semjén Zsolt egyházakért felelős miniszterelnök helyettesnél, megkeresésünkre azonban nem kaptunk választ.«

»Bízunk abban, hogy a megállapodás megkötése mellett az egyházi státuszunk jogellenes megvonása miatt megvont források − elsősorban az állam által átadott közfeladatok ellátására járó egyházi kiegészítő költségvetési támogatások − előbb-utóbb rendelkezésünkre fognak állni, és abból minden kötelezettségünknek eleget fogunk tudni tenni.«”

Forrás: https://jozsefvarosujsag.hu/a-fovarosi-itelotablan-rostokol-ivanyiek-egyhazi-jogi-statuszanak-ugye/

(A képen Iványi Gábor. Fotó: Huszár Boglárka)