Közlemény – MET – csak ebben a hónapban 130 milliót vont el az állam, ezer dolgozó szenvedi el a döntést

A NAV által engedélyezett halasztás ellenére ma újabb 130 millió forintot tartott vissza a magyar állam az intézményeink működtetése után járó normatívákból, így jelenleg nem tudunk teljes fizetést biztosítani a több mint ezer munkatársunknak. Pénzügyi nehézségeink miatt a legszegényebb társadalmi réteghez tartozó húszezer ellátottunk megsegítése is bizonytalanná vált.

Május elején adtunk legutóbb hírt magunkról, amikor kiderült, hogy a Belügyminisztérium elutasította a köztartozásaink normatívából való levonása alóli mentességre vonatkozó kérelmünket.

A Belügyminisztérium (Pintér Sándor miniszter, Maruzsa Zoltán és Fülöp Attila államtitkárok) elzárkózása ellenére, a NAV-nál sikerült elérni, hogy intézményeink többségével kapcsolatban engedélyezze a köztartozások beszedése érdekében indított végrehajtási eljárások felfüggesztését. Ez azt jelenti, hogy miniszteri engedély hiányában is hozzájutunk a normatíva egy részéhez.

Mai napon, június 9-én, azaz a bérek kifizetésére vonatkozó törvényi határidő utolsó napján vált nyilvánvalóvá ugyanakkor, hogy az oktatási és szociális intézményeinket június hónapban megillető normatívákból a kormányzat több mint 130 millió forintot visszatartott. Ebből több, mint 23 millió forintot a NAV által engedélyezett végrehajtás felfüggesztés ellenére vontak le, ezért annak visszaszerzése érdekébenmegtettük a szükséges intézkedéseket.

Sajnos a levonások után fennmaradó, jelenleg rendelkezésünkre álló összeg nem elegendő munkatársaink bérének maradéktalan kifizetéséhez, ezért a mai napon mindenkinek csak a bér egy részét tudtuk kifizetni.

Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Karitatív Egyesület számára 2022-ben felajánlott 1%-ok tették lehetővé, hogy súlyos nehézségeink ellenére a korábbi hónapokban minden bért ki tudtunk fizetni, annak ellenére, hogy az elmúlt évben összesentöbb mint 800 millió forintot vontak le a normatívákból.

Ahogy eddig mindig, úgy ezután is mindent megteszünk dolgozóink, ellátottjaink és intézményeink érdekében, bízunk benne, hogy a maradék összeget hamarosan ki tudjuk fizetni mindenki számára.

Nehézségeinkre végleges megoldást kizárólag a jogellenesen megvont egyházi státuszunk helyreállítása jelenthet. Jelenlegi státuszunk (az egyházi törvény szerinti bejegyzett egyház) véglegesítése sem történt még meg, mivel ezt a magyar állam, ezúttal az ügyészségen keresztül igyekszik nyilvánvalóan minden alapot nélkülöző hivatkozásokkal megakadályozni. A Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla számunkra kedvező döntését követően az ügyészség újabb jogorvoslati kérelemmel a Kúriához fordult, ahol az ügy elbírálása akár egy évet is igénybe vehet.

Eközben pert készülünk indítani azzal a céllal, hogy a magyar állam megtérítse részünkre az egyházunk technikai számának jogtalan elvételéből adódó jelentős összeget, amit húszezer ellátottunk megsegítésére és intézményeink működtetésére fordíthattunk volna. A kártérítésre való jogosultságunk bizonyítása céljából arra kérjük híveinket, támogatóinkat, nyilatkozzanak arról: a 2015 és 2020 közötti időszakban is egyházunk részére ajánlották volna fel adójuk egyházi egy százalékát.

Részletek az alábbi linken: https://metegyhaz.hu/2023/05/06/nyilatkozatgyujtesi-akcio/

Intézményeink működtetését azonban addig sem hagyhatjuk abba, rászoruló embertársainkért vállalt felelősségünket nem tehetjük le.

Kérjük ezért, ha lehetőségeik engedik, továbbra is támogassanak bennünket.

Budapest, 2023. június 9.

Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke