2010 előtt sosem volt tartozásunk, a mostani helyzetet nem mi okoztuk – válasz Dr. Semjén Zsolt egyházpolitikáért felelős miniszternek

Üdvözöljük, hogy Dr. Semjén Zsolt végre megnyilvánult a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (a továbbiakban MET) ügyében; eddig sajnos évekig eredménytelenül próbálkoztunk az egyházpolitikáért felelős miniszternél leveleinkre választ kapni.

Az Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő kérdéseire adott írásbeli válaszában azonban a miniszter sok téves állítást fogalmaz meg. Semjén többek között azt állította, hogy a MET visszakapta egyházi státuszát, hiszen bíróság által nyilvántartott „bejegyzett egyház lett”.

A valóság az, hogy 2013-ban a Magyar Alkotmánybíróság hivatalos határozatban kimondta: a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget (és több más tisztességes zsidó, keresztény és nem istenhívő vallási közösséget) alkotmánysértő módon fosztották meg egyházi státuszuktól, és a magyar államnak 2012. január 1-el helyre kellett volna állítani a státuszukat. Ez soha nem történt meg.

Helyette évekig tartó hercehurcával kialakítottak egy négylépcsős eljárást, aminek a végén, az 1981-ben nyert eredeti egyházi státuszunkat csak parlamenti politikai döntéssel kaphatnánk vissza. A „nyilvántartásba vett”, majd „bejegyzett egyház” fikció, a nevében szereplő „egyház” kifejezés megtévesztő, semmiféle különleges jog nem jár vele.

Semjén azt is állítja: szociális szolgáltatásainkkal összesen 800-1000 embert látunk el, 8 településen van köznevelési intézményük, összesen 1335 gyermekkel és tanulóval. Ezek a számok légből kapottak.

Ezzel szemben országszerte 17 különböző településen összesen 63 nevelési, oktatási, szociális és egészségügyi alapfeladatot működtetünk. Nevelési-oktatási intézményeinkben mintegy 2800, többségében hátrányos helyzetű gyereket tanítunk, egészségügyi centrumunkban évente közel 7 ezer nincstelen embert látunk el, családsegítő tevékenységünkkel pedig hozzávetőlegesen 5000 mélyszegénységben élő ember nehézségeit igyekszünk csökkenteni. Az államtól átvállalt alapfeladatok ellátására kapott normatívákat erre költjük – vagyis költenénk, ha megkapnánk.

(Az általunk működtetett oktatási, szociális és egészségügyi ellátások legfontosabb adatait táblázatba rendeztük, amely honlapunkon is elérhető:

https://metegyhaz.hu/2023/09/20/magyarorszagi-evangeliumi-testverkozosseg-altal-mukodtetett-nevelesi-oktatasi-szocialis-es-egeszsegugyi-feladatok-osszefoglalo/ )

Dr. Semjén Zsolt azt is állítja, hogy az állam nem tartozik a MET-nek. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletét végrehajtva az állam 2016-ig valóban megtérítette az egyházi státuszunk jogtalan elvétele miatt kiesett bevételeinket. A korábbi egyháztörvény (az 1990. évi IV. tv., sőt messze a rendszerváltás előtti az 1895. évi XLIII. tcz.) alapján fennállt státuszunk visszaállítása azonban azóta sem történt megami álláspontunk szerint ellentétes a strasbourgi bíróság döntésének szellemiségével. Egyházunk intézményeinek kifosztása (a kiegészítő támogatás és az egy százalék ismételt megvonása) 2016 után sem szűnt meg, mindez évente mintegy 2 milliárd forint kiesést jelent számunkra. Harmadik éve ugyan ismét fogadhatunk egy százalékot, melyre nézve Semjén Zsoltnak van egy fullánkos megjegyzése („kétségtelenül mutat a felajánlások száma egy vaskos aránytalanságot a MET egyházi jelenlétéhez képest”), de a 2015 és 2020 közötti időszak törvénytelen visszatartása a NAV részéről szintén súlyos anyagi hátrányt okozott nekünk, s amelyért azóta sem kárpótoltak. Amennyiben az állam megtérítené a mintegy 14 milliárd forintnyi hiányunkat, minden további nélkül rendezni tudnánk a különböző hátralékainkat, amelynek összege ennek a töredéke.

bevett egyházaknak járó közel kétszer annyi normatív támogatással tartozásmentesen, hatékonyan tudnánk működtetni szociális és oktatási intézményeinket; bejegyzett egyházként, a jóval kisebb normatívához sem hozzájutva ellehetetlenül az államtól átvállalt feladatok teljesítése. Semjén Zsolt hosszan bűvészkedik a MET által 2010 óta kapott állami támogatások összegével, azt akarván érzékeltetni, hogy a MET nagyon sok pénzt kapott és semmi követelése nem lehet.

A helyzet azonban az, hogy a MET nagyon sok munkát végzett el, ami nyilván sok pénzbe került, de nem kapta meg azt az összeget, amibe az elvégzett feladat valóságosan került.

Az elmúlt 12 évben rendszeresen húszezer mélyszegénységben élő embertársunkat segítettük szolgáltatásainkkal, akik számára évente egymillió adag ételt biztosítottunk. És mindez még egy szuperjacht árába sem került az államnak.

A helyzetünk rendezésével hosszú évek óta hiába próbálkozunk a kormány illetékeseinél, Dr. Semjén Zsolt egyházdiplomáciáért is felelős miniszter 2022 márciusa óta még csak nem is válaszolt a levelünkre.  

Van-e a MET-nek terve és javaslata a helyzet rendezésére?

Természetesen van. A bejegyzett egyházi státuszhoz is járna (bár korlátozott időre) az átvállalt feladatok ellátásához nélkülözhetetlen megállapodás. Ha a nyilvánvaló cél nem a MET teljes ellehetetlenítése (újabb rossz üzenet, az Oltalom számára felajánlott 71 milliónyi egyszázalékokból származó adományt a NAV azonnal levonta), akkor a magyar államnak a legrövidebb időn belül meg kell kötnie velünk a munkánk anyagi hátterét biztosító megállapodást, és kompenzálnia kellene bennünket az elmúlt években felhalmozott hiányunk tekintetében. Mi ebből azonnal rendezni tudnánk a mi adósságainkat, és folytatnánk azt a munkát, amelyet az érintettek megelégedésére és a pártatlan szakértők megállapítása szerint eddig kitűnően végeztünk a mostoha körülmények ellenére is. Bízunk benne, és az eddigi tapasztalatunk is az, hogy az egyházi egyszázalék (más úton is érkezik), nem jut az Oltalom egyszázalék sorsára. Ugyanez a helyzet az egyházi számlára befizetett egyéni adományokkal is, ezért mindenkit bátorítunk, hogy nyugodtan juttassa el adományait ilyen módon is.

Az idő sürget. Az illetékes minisztériumnak követnie kellene az Áht 51.§ 3. bekezdését, amely tartalmazza, hogy ha „a köztartozás levonása a nem állami intézmény fenntartója, vagy az általa fenntartott intézmény közfeladatai ellátást súlyosan veszélyeztetné, a költségvetési támogatást a kincstár köztartozás levonása nélkül utalja át a kedvezményezettnek.”

A Belügyminisztérium illetékeseivel mindezt harmadszor közöljük, de a legutóbb (immár az alapnormatíva teljes összegének levonásával) az ellehetetlenülésbe kergettek bennünket.  2010 előtt semmiféle tartozásunk nem volt. Ma sem kellene, hogy legyen. Nem mi gazdálkodtunk felelőtlenül, a felelősség a magyar államé. Az erődemonstrálás és üzengetés helyett tárgyalóasztalhoz is ülhetnénk.

Budapest, 2023. szeptember 29.

Iványi Gábor, elnök