KÖZLEMÉNY ÉS FELHÍVÁS

Ónodi István lelkészt, egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és intézményei gazdasági igazgatóját kedden bilincsbe verve előállították Békéscsabára, csütörtökön a Gyulai Bíróságon elrendelték előzetes letartóztatását.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (és most gazdasági igazgatója, valamint egyik intézményvezetője) azért került az irányított hatóságok kereszttüzébe, mert 2011-ben az országgyűlés alkotmánysértő egyházi törvényt hozott létre, visszamenőleges hatállyal és hamis becsületsértő indoklással elvette több felekezet és köztük a MET egyházi státuszát.

A jelenlegi helyzet lényege, hogy az egyháznak a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt megnyert perében a kormány csak a múltra nézve ismerte el a törvénysértést, 2017-től azonban változatlanul diszkriminatív adminisztratív eszközökkel lép fel az egyházzal szemben, olyan újra és újra megváltoztatott jogszabályokat kreálva, hogy jogfosztásunkat törvényesnek tüntethesse fel.

Ennek következménye, hogy az addig alap- és kiegészítő normatívából ellátott közfeladatoktól megvonták a költségvetésünknek mintegy 40%-át kitevő kiegészítő normatívát. Az elmúlt másfél évtizedben a maradék 60%-ból kellett megoldani a fizetések utalását, a gyermekek étkeztetését, tanulmányi körülményeik biztosítását, hajléktalanok, betegek és idősek ellátását. Nem meglepő, hogy a maradványfinanszírozásból 100%-ban elvégzett munka a tárgyalástól elzárkózó hatalmi politika miatt egyszer eljut a fenntarthatatlanság állapotába.

A NAV-nak és minden egyéb hatóságnak tapasztalnia kellett, hogy mind a strasbourgi kártérítésből, mind menet közben, amikor erre módja volt, az egyház fizette köztartozásait.

Elvették tehát alapvető jogainkat, ennek nyomán a teljes mértékben elvégzett közfeladatok után járó támogatást megcsonkítva juttatták el hozzánk, s most azért akarnak büntetést kiszabni, mert tizenhárom éven át a maradványösszegből mégis sikerült fenntartanunk működőképességünket.

Változatlanul számítunk a jó szándékú emberek erkölcsi és anyagi támogatására. Ez nemcsak bátorítást jelent számunkra, de folyamatos működésünkhöz elengedhetetlen.

Hogy mennyire politikai hátterű Ónodi István, a másik eljárás alá vont intézményvezető és egyházunk üldözése, azt jól bizonyítja, hogy valamennyi hivatalos iratunk két évvel ezelőtti hivatalos lefoglalása után (melyeket máig nem szolgáltattak vissza) látszat házkutatást rendeztek, majd bilincsbe verve vitték el gazdasági igazgatónkat, és a kormányhoz közelálló sajtó, (pl. az Index csütörtöki cikke) azt terjeszti, hogy az eljárás egyik oka Donáth Anna és Gurmai Zita parlamenti képviselők tevékenysége, mellyel a két évvel ezelőtti durva kényszerintézkedés alkalmával állítólag akadályozták a hatóságok munkáját.

Kiállunk Ónodi István és intézményvezető munkatársunk ártatlansága mellett, és minden jogi eszközzel küzdeni fogunk nevük tisztázásáért.

Felhívjuk a hatóságokat, hogy

  • Ónodi Istvánt haladéktalanul helyezzék szabadlábra;
  • szüntessék be azt a politikai hátterű hecckampányt, amit 2010 óta a MET ellen folytatnak, elvéve alkotmányos, évtizedek óta gyakorolt alapvető jogainkat;
  • haladéktalanul vonják vissza azt a Kúria által befogadott ügyészségi indítványt, amellyel ismét visszaminősíteni próbálják a MET egyházi státuszát;
  • biztosítsák az anyagi hátteret a MET az államtól átvállalt, és évtizedek óta (az utóbbi években a tisztességtelen elvonások ellenére is) elvégzett munkájához, ahogy ezt megteszik más hasonló fenntartók esetében.

Önkormányzati és EU parlamenti képviselői választásokra készül az ország. Súlyos botrányok árnyékolják be a közéletet. Zavartalanul folyik a közpénzek költségvetésből való kivonása. A társadalomnak alsó egytizede, ahol munkánkat végezzük, méltatlan mélyszegénységben él. Ebben a helyzetben a megalázottak és megbántottak jogait is képviseljük, és az állam helyett biztosítjuk a szükséges ellátást. A rendszerváltás előtt kezdett munkánk, egyházi életünk szándékos tönkretétele mi más lenne, mint méltatlan politikai akció?

Iványi Gábor